Do Bazy spotkań DDA dodaliśmy informację o grupie samopomocowej w Kwidzynie. Grupa spotyka się raz w miesiącu, w czwarty czwartek miesiąca.
Przeznaczona jest głównie dla osób, które przeszły profesjonalną terapię dla DDA. Grupa nie pracuje według programu 12 Kroków.