W Suwałkach przy Stowarzyszeniu "Wybór" powstała nowa grupa samopomocowa
DDA i DDD:

Suwałki
–wtorek, godz. 18:00-20:00
ul. Szpitalna 77, grupa "Tęcza"
(w pierwszy wtorek miesiąca miting otwarty)