Powstała samopomocowa grupa wsparcia grupa DDA/DDD w Krakowie:


–poniedziałek, godz. 19.30
ul. Tyniecka, Wyższe Seminarium Duchowne Księży Salezjanów
(spotykamy się pod kaplicą)