Legnica
–poniedziałek, godz. 17:00
ul. Marsa, salka naprzeciwko Kościoła.
Mitingi otwarte w ostatnie poniedziałki.
Kontakt 76 862 82 76