Czym jest WSO?
WSO (World Service Organization of Adult Children of Alcoholics) to Organizacja Światowych Służb Dorosłych Dzieci Alkoholików. WSO to centralna organizacja programu DDA zbierająca i rozprowadzająca informacje o spotkaniach; tworząca i rozprowadzająca literaturę do użytku Grup Rodzinnych i dostarczająca informacji ogółowi społeczeństwa.

Czym jest DDA?
DDA jest programem zdrowienia dla osób dorosłych, które zostały wychowane w rodzinie alkoholowej lub dysfunkcyjnej. Program DDA opiera się na sukcesach programu Anonimowych Alkoholików i na jego wersji Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji.

Czy moi rodzice muszą być alkoholikami?

Nie! Jeżeli identyfikujesz się z Problemem lub masz kilka cech z ?Listy 14 cech DDA? (ang. ?The Laundry List?), wspólnota DDA może Ci pomóc.

Jaki jest koszt?
DDA to program samopomocowy, utrzymujący się z własnych składek. Zgodnie z naszą Siódmą Tradycją finansujemy się sami. Podczas spotkań zbieramy dobrowolne składki od uczestników.

Czy DDA jest organizacją religijną?
DDA oferuje Duchową drogę do uzdrowienia; DDA nie jest organizacją religijną i nie jest związana z żadną religią. Jako struktura Dwunastu Kroków, zachęca każdego uczestnika do poszukiwania Siły Wyzszej i Boga, zgodnie z własnym rozumieniem. Niektórzy rozumieją Boga według własnej religii, w której byli wychowani; w kościele, w synagodze, czy w meczecie. Niektórzy odkrywają Boga w czasie spotkań DDA, doświadczając Go jako pozytywną, wspierającą energię, której są wdzięczni. Niektórzy zastępują groźnego Boga z ich dzieciństwa, Siłą Wyższą lub Bogiem, który kocha i któremu możemy ufać bezgranicznie. Bez względu na to jakie jest nasze rozumienie Boga, wiemy na pewno, że pracując w programie nie możemy uzdrowić się sami. Aby powrocić to zdrowia psychicznego, polegamy na Sile Wyższej, czy Bogu zgodnie z naszym rozumieniem.

Czym jest Siła Wyższa?
Program DDA jest programem duchowym, nie opartym na żadnej religii ani wierze, lecz na zrozumieniu, że siła większa niż my sami może pomóc nam na drodze do uzdrowienia. Ta Siła Wyższa może być rozumiana w tak różny sposób, jak różne są osoby w naszych grupach.

Gdzie odbywają się mityngi?
Lista wszystkich mityngów znajduje się na stronie: www.adultchildren.org. Aby się upewnić czy wybrany mityng nadal się odbywa, można zadzwonić pod podany numer telefonu. W zależności od potrzeb zdrowienia członków DDA, spotkania pojawiają się i znikają. WSO stara się uaktualniać informacje, ale nie gwarantuje, że każdy wymieniony na liście mityng obecnie się odbywa. Następny paragraf wyjaśni jakie istnieją możliwości, gdy nie ma mityngu w twojej okolicy.

Jakie są alternatywy, gdy nie ma żadnego mityngu w mojej okolicy?
Niestety, spotkania DDA nie odbywają się wszędzie. Jeżeli nie można znaleźć mityngu w swojej okolicy, należy sprawdzić spotkania telefoniczne lub przez internet. Można je znaleźć na stronie internetowej ACA WSO pod zakładką ?Telefon? i ?Internet?. Innym rozwiązaniem jest stworzenie nowej grupy.

Jak założyć nową grupę?
Jeżeli nie ma mityngów w okolicy, można założyć nową grupę DDA. To jest proste. Należy zacząć od zapoznania się z materiałem ?Wskazówki dla nowego mityngu? (ang. „Guidlines for a new meeting”) z zakładki Literatura. Znajdują się tam wszystkie niezbędne materiały potrzebne do zorganizowania i prowadzenia spotkań nowej grupy DDA. Podstawowy tekst wspólnoty DDA, ang. ?ACA Fellowship Text? (inaczej Wielka Czerwona Księga DDA) również zawiera informacje dotyczące utworzenia i prowadzenia spotkań grup DDA. Możesz też skontaktować się z polską Intergrupą DDA, korzystając ze strony www.dda.org.pl. Dodatkowe informacje oraz podstawowe materiały, są dostępne w dokumencie ?Pakiet dla nowego mityngu? (ang. New meeting packet) na stronie www.adultchildren.org.

Czy mogę uczestniczyć w ?mityngu zamkniętym??
Wiele grup DDA prowadzi mityngi zamknięte, co oznacza że są one zarezerwowane dla tych, którzy identyfikują się jako dorosłe dziecko. Goście są zaproszeni do uczestnictwa w mityngach otwartych, w których mogą wziąźć udział przyjaciele oraz krewni dorosłego dziecka. Niektórym członkom DDA mityngi zamknięte oferują poczucie bezpieczeństwa i silniejszą identyfikację podczas słuchania osób zabierających głos i dzielących się swoim doświadczeniem (fragment ?Wielkiej Czerwonej Księgi DDA? strona 566).

Dlaczego DDA nie podaje odnośników do innych stron internetowych?
Nie podajemy odnośników do innych stron, gdyż zgodnie z naszą Szóstą Tradycją nie wspieramy żadnej zewnętrznej inicjatywy. Ponieważ nie mamy kontroli nad tym dokąd mogą prowadzić inne strony i co mogą popierać, nie możemy naruszać tej Tradycji. DDA pozwala jednak, aby inne strony podawały link do naszej strony. Korzystamy wyłącznie ze strony: www.adultchildren.org.