W Mrozach (woj. mazowieckie) powstała nowa grupa DDA.
Pierwszy mityng odbył się 6 stycznia br. Wzięło w nim udział blisko 20 osób.

Szczegóły w Bazie Spotkań DDA.