oddo1.png
oddo2.pngoddo3.png

Stowarzyszenie "OD-DO" zaprasza do udziału w:

Projekcie DDA- w podejściu na K2

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zapraszamy Cię do projektu jeśli:

• jesteś w wieku 18-25 lat i wywodzisz się ze środowiska ubogiego lub zagrożonego dysfunkcją społeczną (np. ktoś w twojej rodzinie nadużywa alkoholu lub stosuje przemoc) a jednocześnie

• chcesz zmienić swoje życie, ale nie wiesz jak

• masz wrażenie, że nic w swoim życiu nie robisz i nie wiesz, jak cokolwiek osiągnąć

• nie masz pracy, ale za to masz trudności w jej znalezieniu

• masz wrażenie, że niczego nie osiągniesz, a już na pewno w sferze zawodowej Proponujemy Ci:

•  indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

•  poradnictwo psychologiczne

•  treningi interpersonalne, autoprezentacji oraz kreatywnego myślenia i działania

•  warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

•  ćwiczebne grupy warsztatowe do wyboru

•  podniesienie kwalifikacji i nabycie praktyki poprzez staże i kursy zawodowe

Zapewniamy:

•  bezpłatna ofertę

•  fachową pomoc

Projekt jest realizowany od 01.09.2008 do 30.04.2011. Zostanie podzielony na pięć sześciomiesięcznych cykli. Po każdym z nich proponujemy staże bądź kursy zawodowe. Pierwszy cykl rozpocznie się w drugiej połowie października i będzie trwał do końca marca 2008. Jeżeli postanowisz wziąć udział w projekcie wypełnij formularz zgłoszeniowy i odeślij drogą e-mailową na adres
od-do@od-do.org. Możesz też przynieść go osobiście lub poprosić o niego i wypełnić go na miejscu, w Stowarzyszeniu.

Stwoarzyszenie Od-Do
ul. Siedmiogrodzka 5 kl. B (domofon Od-Do) w godz. 9.00 – 17.00
http://od-do.org