SZUKASZ PRACY I CIAGLE MASZ POD WIATR???


Stowarzyszenie „OD-DO”
zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie: DDA – Dążyć Do Aktywności współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowanym od 01.09.2006 r. do 30.11.2007


Zapraszamy Cię do projektu, jeśli:
jesteś w wieku 18- 24 lata i wywodzisz się ze środowiska ubogiego i zagrożonego dysfunkcją społeczną, zwłaszcza z problemem alkoholowym


Proponujemy Ci:
–indywidualne doradztwo zawodowe
–poradnictwo psychologiczne
–treningi interpersonalne oraz umiejętności psychospołecznych
–warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
–staże lub kursy zawodowe


 Przyjdź do nas: Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II
 Zadzwoń: (022) 632 09 09
 Zajrzyj na stronę:
www.od-do.org