Grupa DDA z Sosnowca spotyka się obecnie w piątki o godzinie 19:00 (wcześniej spotkania odbywały się we środy), miejsce spotkań pozostało bez zmian.
Szczegóły w Bazie spotkań DDA.