W najbliższych dniach, 3–7.08.2011 w kinie "OLBRZYM" w Tarnogórskim Centrum Kultury będzie miał miejsce Tarnogórski Przegląd Filmów o tematyce uzależnień "Zyć mocniej…?"

Wydarzenie ma formułę otwartą, chociaż adresowane jest przede wszystkim do
osób w wieku ponadgimnazjalnym i studentów.

Projekcji filmów towarzyszą spotkania z profesjonalistami, dyskusje i warsztaty.
Program dostępny na stronie Tarnowskiego Centrum Kultury.