w Białymstoku ruszyła terapia DDA
Zajęcia odbywają się w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień:
ul.Słonimska 15/1, tel. (085) 740-4550
Terapia jest darmowa (finansowana przez NFZ)