Terapia DDA w Bielsku-Białej

Tarapia grupowa dla DDA


Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień w Bielsku-Białej
zaprasza na bezpłatną terapię grupową dla DDA
Bielsko-Biała ul. Mostowa 1 .tel 8227983