Nasza strona dostępna jest (dzięki Iwonce!) również pod krótszym, stałym adresem: www.dda.pl