„NA WLASNE NOGI” – NOWY CYKL NA ANTENIE POLSKIEGO RADIA EURO

Celem wspólnego projektu Tomasza Kosiorka, dziennikarza Polskiego Radia Euro, oraz członków Stowarzyszenia OD-DO, terapeutów Anny Marii Seweryńskiej i Cezarego Biernackiego, jest edukacja młodych Dorosłych Dzieci Alkoholików. Dostarczanie wiedzy, a także pomoc w uzyskaniu umiejętności z zakresu psychologii i życia społecznego, pozwala zapobiegać m.in. uzależnieniom od alkoholu, narkotyków (młodzi DDA pod względem genetycznym, osobowościowym i środowiskowym to grupa o podwyższonym ryzyku). Inicjatorzy akcji pragną również przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu DDA (jednym z wiodących objawów u tych osób jest stan depresji pogłębiany zupełnym brakiem wiary w siebie). Pokonywanie trudności związanych z syndromem pozwala na lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie, tworzenie satysfakcjonujących relacji i skuteczniejsze odnajdywanie się na rynku pracy.

więcej…