Pani Anna Sławińska poinformowała nas o tym, że Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie ul. Solec 30a uruchamia kolejną grupę terapeutyczną dla DDA.

Konsultacje po telefonicznym umówieniu wizyty:
tel. 22 6283746

(nabór do grupy został zakończony)