"Enterem po wsparcie", to projekt bezpłatnej pomocy online, dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Wolontariusze Punktu Pomocy Online, w myśl zasady, że z każdej, nawet najbardziej dramatycznej sytuacji można znaleźć wyjście, za pośrednictwem poczty e-mail pomagają w radzeniu sobie z problemami, takimi jak:

 • przemoc w rodzinie, szkole, środowisku pracy i internecie
 • depresja, nerwica
 • okaleczanie własnego ciała
 • konflikty
 • problemy wychowawcze
 • uzależnienie lub współuzależnienie od alkoholu, narkotyków, internetu i in.
 • zaburzenia jedzenia
 • problemy sfery seksualnej
 • stres
 • strata i żałoba
 • bezrobocie
 • niska samoocena
 • doświadczenia dyskryminacji i stygmatyzacji
 • problemy osób chorych lub niepełnosprawnych oraz ich rodzin

Z pomocy w ramach tego projektu będzie można korzystać do 20.12.2010 r.

Więcej o programie "Enterem po wsparcie" na stronie www.psychotekst.pl.