Grupa wsparcia dla DDA (Warszawa-Zoliborz)

 


 


 


Punkt Informacyjno-Konsultacyjny OPS Warszawa-Zoliborz
serdecznie zaprasza Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) do udziału w grupie wsparcia.
Zajęcia przeznaczone są dla osób pełnoletnich, które w swoim dorosłym życiu doświadczają trudności, wynikających z wychowania w rodzinie alkoholowej i poświęcone będą uczeniu się radzenia sobie z problemami emocjonalnymi i poprawie kontaktów z ludźmi.


Spotkania grupy odbywają się w poniedziałki, w godz. 17.00-19.00, przy ul. Mickiewicza 17 (blisko placu Inwalidów) w Warszawie, tel. 869-40-29. Przed udziałem w grupie wskazana jest konsultacja z psychologiem.


Zobacz też: http://www.ops-zoliborz.waw.pl/nowosci/nowosci15.html


(w/w grupy wsparcia nie należy mylić z mityngami samopomocowych grup DDA)