Kolejne, III już Ogólnoirlandzkie Dni Skupienia dla DDA, odbędą się 4-7 czerwca 2010 roku w Limerick.

Tematem tegorocznych spotkań będzie:

"Moje poczucie bezpieczeństwa czyli jak walczyć z lękami, które utrudniają życie"

Więcej informacji na stronie Europejskiego Centrum Pomocy i Wsparcia http://www.ecpiw.org/aktualnosci.html.