Przychodnia Terapii Uzal. i Współuzależnienia SZPZLO – Wola
zaprasza Dorosłe Dzieci Alkoholików na terapię grupową:


Psychoterapia prowadzona będzie bezpłatnie. Każdy pacjent będzie miał zapewnioną psychoterapię indywidualną i grupową (trzygodzinną raz w tygodniu). Prowadzone są także konsultacje psychiatryczne. Terapia trwa dwa lata.

Grupa wiekowa 25-33 lata, to osoby samotne lub przed ważnymi decyzjami życiowymi (np. dotyczącymi formalizacji związku). To osoby z trudnymi, często destrukcyjnymi doświadczeniami, które mają coraz większą świadomość własnych deficytów i ich wpływu na obecną sytuację życiową.

Konsultacje: (0-22) 620 35 24


Warszawa, ul. Elektoralna 26
Przychodnia Terapii Uzal. i Współuzależnienia SZPZLO – Wola