Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu (Dział Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego) dzięki wsparciu gminy Miasta Torunia od czterech lat prowadzi psychoterapię grupową DDA.

Psychoterapia trwa łącznie 150 godzin, spotkania odbywają się w każdą środę w godz. 16.30.-20.30 (terapia jest bezpłatna).

Z kolejną grupą startujemy już w lutym 2006r. Obecnie prowadzone są rozmowy z osobami zainteresowanymi psychoterapią.
Jeżeli jesteś mieszkańcem Torunia i jesteś zainteresowany udziałem w zajęciach, zadzwoń i umów się na spotkanie 056 65-085-64


Katarzyna Kołodziejczak

Internetowe Centrum Pomocy MOPR Torun: icp@mopr.torun.pl