Grupa AA "Azymut" w Mrozach zaprasza wszystkich przyjaciół na uroczystość VII rocznicy powstania grupy, która odbędzie się 5. lutego 2011 r. w Mrozach.

Program obchodów

  • 17:00 msza św. w Kościele pw. Sw. Teresy od Dzieciątka Jezus,
  • 19:00 mityng otwarty rocznicowy w Szkole Podstawowej w Mrozach przy ul. Szkolnej,
  • Po mitingu zabawa taneczna – organizatorzy zapewniają poczęstunek.