Witamy Fora Ogłoszenia Badanie do pracy magisterskiej – DDA

Otagowane: 

Przeglądasz 4 wpisy - od 1 do 4 (z 4)
 • Autor
  Wpisy
 • ChrisB
  Uczestnik
   Liczba postów: 1

   Cześć 😀

   Prowadzę badania do pracy magisterskiej z psychologii na temat DDA.

   Byłbym bardzo wdzięczny za wypełnienie ankiety. Niestety jest dosyć długa, przez co niechętnie wypełniana 🙁

   Praca posłużyć ma lepszemu zbadaniu funkcjonowania DDA, co także przyczyni się do skuteczniejszej pomocy 😉

   Badanie jest w pełni anonimowe i można w każdym momencie zrezygnować z udziału.

   https://forms.gle/ZYyHipwj83AqCGkN6

   kurianna
   Uczestnik
    Liczba postów: 106

    Cześć Chris!

     

    Z starością wypełniłam ankietę – uwielbiam to😌. Była bardzo szczegółowa i z chęcią dowiem się skąd brałeś te przekonania, z którymi się identyfikowało ? Z jakiejś książki? W sensie np. jednej konkretnej? Chętnie poznam taka podstawową bibliografię która służyła Ci do zbudowania kwestionariusza. Wydaje mi się że fajnie rozpisane są tam role w rodzinie alkoholowej, cechy narcystyczne i inne – zaintrygowało mnie to. Jaka metodologia itd. możliwe że coś o tym było w samej ankiecie, ale może chcesz napisać?

     

    Natomiast mam jedną uwagę. Być może ludzie nie kończą Twojej ankiety też z innego powodu. Jestem po latach terapii i uczenia się otwartości, ale nawet dla mnie  pytanie o leki i choroby psychiczne od razu z grubej rury było trudne. Generalnie na 1. stronie jest zwykle bardziej neutralna metryczka, która jakby buduje i rozkręca zaufanie do narzędzia, a nie od razu testuje otwartość ankietowanego na tak wysokim poziomie.

    To taka uwaga, ale generalnie narzędzie bardzo fajnie opracowane – i życzę powodzenia! Chętnie bym nawet zapoznała się z rezultatem, Twoją praca. Pozdrawiam – kurianna

     

    usman
    Uczestnik
     Liczba postów: 1

     Blue World City in Islamabad is an ambitious and innovative project that aims to redefine urban living in the capital city of Pakistan. Nestled amidst the picturesque landscape of Islamabad, this upcoming development promises to be a game-changer in the real estate industry.

     Location and Accessibility: One of the key factors contributing to the allure of Blue World City is its strategic location. Situated near the new Islamabad International Airport, the project offers convenient access to major highways and transportation hubs, ensuring seamless connectivity for residents and visitors alike. This prime location not only enhances the overall value of the project but also positions it as a desirable destination for those seeking a well-connected and easily accessible living space.

     Modern Infrastructure and Amenities: Blue World City is designed with a futuristic vision, boasting state-of-the-art infrastructure and amenities. The developers have placed a strong emphasis on creating a sustainable and eco-friendly environment, integrating green spaces, parks, and recreational areas within the community. The project also promises a range of modern amenities, including schools, hospitals, shopping centers, and entertainment facilities, catering to the diverse needs of its residents.

     Smart City Features: Setting itself apart from conventional developments, Blue World City aspires to be a smart city, incorporating cutting-edge technology to enhance the overall living experience. From smart home solutions to digital governance, the project aims to leverage technology to create a seamless and efficient urban environment. This forward-thinking approach positions Blue World City as a pioneer in embracing the digital transformation of urban living.

     Investment Opportunities: For investors looking to capitalize on the booming real estate market in Islamabad, Blue World City presents a lucrative opportunity. The project’s strategic location, coupled with its modern infrastructure and amenities, makes it an attractive option for those seeking long-term returns on their investments. The developers have also implemented flexible payment plans, making it accessible to a wide range of investors.

     Cultural and Recreational Hub: Beyond its functional aspects, Blue World City aspires to be a cultural and recreational hub. The development plans include spaces for cultural events, festivals, and community gatherings, fostering a sense of community and vibrancy. This holistic approach to urban planning ensures that Blue World City is not just a place to live but a destination where residents can engage in a diverse range of activities.

     In conclusion, Blue World City in Islamabad represents a bold step towards the future of urban living. With its prime location, modern infrastructure, smart city features, investment opportunities, and focus on community and culture, the project is poised to redefine the way we perceive and experience life in the capital city of Pakistan. As it continues to take shape, Blue World City is likely to stand as a testament to the potential of innovative and forward-thinking urban development.

     JKS
     Uczestnik
      Liczba postów: 2

      Cześć, jak udało Ci się zacząć temat w forum? Próbuje już kilkanaście razy i nie udaje sie.

       

      Życzę powodzenia w badaniu!

     Przeglądasz 4 wpisy - od 1 do 4 (z 4)
     • Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć na ten temat.