Większość mityngów ma charakter otwarty (może w nich uczestniczyć każdy). Niektóre grupy natomiast spotykają się na mityngach zamkniętych, tzn. przeznaczonych tylko dla członków wspólnoty DDA/DDD – czyli osób, które już zdecydowały, że chcą do niej należeć.

Mityng trwa zwykle około 2 godzin i dzieli się na dwie części połączone krótką przerwą. Zarówno czas trwania spotkań, jak i ich przebieg mogą się nieznacznie różnić w zależności od grupy i panujących w niej zwyczajów.

W trakcie pierwszej części czytane są zasady oraz podstawowe materiały Programu 12 Kroków (12 Kroków, 12 Tradycji, Problem, Rozwiązanie).

Czas przed przerwą wypełniają najczęściej swobodne wypowiedzi, w których uczestnicy dzielą się swoimi bieżącymi doświadczeniami, troskami, radościami itp. Druga część dotyczy już pracy nad wybranym „krokiem”.

Spotkanie „moderowane” jest przez osobę prowadzącą, która czuwa nad przebiegiem mityngu, nad przestrzeganiem zasad oraz udziela głosu chętnym. Prowadzący nie posiada żadnych specjalnych przywilejów (zakres jego kompetencji opisują Tradycje) – jest to osoba wybierana cyklicznie spośród członków grupy, lub gdy zajdzie potrzeba po prostu pierwsza chętna.

Pierwszy raz na mitingu
Po rozpoczęciu spotkania osoba prowadząca zapyta, czy jest ktoś nowy, a jeśli tak – czy osoba ta identyfikuje się z przeczytanym Problemem oraz czy chciałaby zostać przyjęta do wspólnoty. Decyzję można podjąć od razu lub przesunąć ją na później (z wyjątkiem mitingów zamkniętych, w których uczestniczą tylko osoby przyjęte już do wspólnoty). Po wyrażeniu chęci przynależenia do wspólnoty DDA/DDD nowo przybyła osoba staje się jej członkiem i może uczestniczyć we wszystkich spotkaniach samopomocowych grup wsparcia DDA na całym świecie.

Zasady

  • anonimowość
  • zasada nie wynoszenia na zewnątrz spraw poruszanych na mitingu;
  • mówienie wyłącznie o własnych doświadczeniach i przeżyciach, nie teoretyzowanie;
  • nieprzerywanie wypowiedzi innych osób, niezadawanie pytań, niekrytykowanie.

    Składki

    Zgodnie z Tradycją wspólnota utrzymuje się z dobrowolnych składek i nie przyjmuje dotacji z zewnątrz. Zebrane pieniądze przeznaczane są na opłacenie sali, kupno herbaty i ciastek. Grupa co jakiś czas wybiera spośród siebie skarbnika, który przechowuje zebrane środki i dba o uregulowanie opłat.